Hur fungerar panelen?

Syftet med Iniziopanelen är att göra regelbundna och trovärdiga opinions- och marknadsundersökningar. Undersökningarna genomförs i enlighet med branschens normer och standarder. Demoskop är medlemmar i organisationen ESOMAR som arbetar för alla typer av frågor relaterade till undersökningar och datahantering. Medlemmarna i panelen är garanterade fullständig anonymitet.

Som medlem i panelen kommer man att få svara på en kort enkät någon gång i månaden. Man kan svara i mobilen, läsplattan eller på datorn. Det hela tar inte mer än ett par minuter. För att säkerställa representativitet av olika grupper och för att möjliggöra statistiska analyser ombeds varje blivande medlem att besvara några frågor kring bland annat demografi och medievanor.

Alla uppgifter lagras i en databas som behandlas konfidentiellt och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Här kan du läsa mer om Personuppgiftspolicyn. Som medlem i Iniziopanelen kan du när som helst ta kontakt med Demoskop och få ut information om hur dina personuppgifter behandlas. Du kan även korrigera eller komplettera den information som samlats in om dig genom att kontakta paneladministratören på support@iniziopanelen.se